تماس با ما

نام و نام خانوادگی:
   
پست الکترونیکی:
   
نام شرکت / موسسه:
   
شماره تماس:
   
پیام:
 
 

دفتر مرکزیتهران ، خیابان انقلاب ، ابتدای خيابان نجات اللهی، بن بست نیکخواه ، شماره 2 ، طبقه دوم، واحد 4،5،6
کد پستی: 1599914713
 


 02188901982


02188940230
 و 02188940140


[email protected]

کارخانهساوه ، شهرک صنعتی کاوه، نبشخيابان پنجم


 08642342160


08642344195-8


[email protected]

معرفی مدیراندکتر سید محمد ناصری
 مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
 

 [email protected]


دکتر سید نوید صفوی
معاونت فنی و توسعه و عضو هیئت مدیره
 

n.safavi
@alborzbulk.com
 

مهدی لارابی
مدیر مالی
 
 

larabi
@alborzbulk.com سید علی قریشی
مدیر توسعه کسب و کار
 


[email protected] میترا عکاسی
مدیر بازرگانی
 


[email protected] 
 


تیمور احمدی
مدیر آزمایشگاه
 


[email protected]  


اصغر عسگریان
مدیر اداری و منابع انسانی
 


[email protected]


مهرداد سیاح
مدیر کارخانه
 


[email protected]
 


زهرا طغرایی
مدیر تحقیق و توسعه
 


[email protected]  
 


حسین سیف قلی
مدیر حسابرسی داخلی
 


[email protected]  
 


الهام منصور
مسئول فنی
 


[email protected]  
 


اعظم جوانمرد
سرپرست فروش و بازاریابی
 


[email protected]  
 


حسین اسکندری
مدیر فنی و مهندسی
 


[email protected]  
 


داود خلج احمدی
مدیر تولید
 


[email protected]  
 


مازیار خانجانی
رئیس برنامه ریزی و انبار
 


[email protected]