فرم اطلاعات سهامداران

سهامدار محترم: جهت تکمیل اطلاعات سهامداری و برنامه پرداخت سود سهام ، لطفا فرم اطلاعات سهامداران را تکمیل و به شماره دورنگار 02188201941-3 داخلی 3 ارسال فرمایید

دانلود فایل آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده

ید

Alborz Bulk Company (c) 2014 | Design by E.Abyati
Please email or call us: 88903695-88940230